INTRANET        

Folder Talma Thuis

TALMA THUIS  • Indicatiestelling, ook voor PGB.
  • Verpleging en Persoonlijke verzorging.                                                              
  • Begeleiding bij ernstig ziek zijn.
  • Tijdelijke opname in WZC Talma Borgh.                                                                                    
  • Dagbesteding.
  • Welzijnsvoorzieningen.
  • Huishoudelijke verzorging.
  • Volledig Pakket Thuis.
  • Advies en Bemiddeling.
  • Klussendienst.   Contact:
 


Links: