Over ons

Talma Borgh is een woon-zorgcentrum. U kunt hier zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar heeft hulp binnen handbereik voor als dat nodig is. Er zijn appartementen, zorg- en aanleunwoningen. Woont u in Het Woudhuis, Osseveld of Welgelegen dan kunt u voor al uw vragen terecht in ons wijksteunpunt.

De geschiedenis van Talma Borgh begint in 1933, toen de 'Christelijke Vereeniging ter verzorging van Ouden van dagen', 'Talma Rustoorden', voor haar doeleinden de villa Talma Elim in het Apeldoornse Wilhelminapark aankocht. Het huis bood in eerste instantie plaats aan 40 á 45 personen. In de loop der jaren werd de huisvestingsmogelijkheid uitgebreid zodat in 1961 aan 160 ouderen woonruimte kon worden aangeboden.

Talma Elim werd Talma Borgh in 1998, toen wij de nieuwbouw in de wijk Het Woudhuis te Apeldoorn in gebruik namen. Met dit nieuwe woon-zorgcentrum kunnen wij beter inspelen op de steeds veranderende wensen en behoeften van ouderen op het gebied van wonen en zorg.

De naam 'Talma Rustoorden' is inmiddels gewijzigd in Stichting Talma Zorginstellingen. Aan de Stichting zijn zeven verpleeg-/verzorgingshuizen verbonden, waaronder Talma Borgh. De diverse Talma huizen informeren elkaar wederzijds over ontwikkelingen binnen de instellingen.

Enkele jaren geleden is op initiatief van de A.S. Talma stichting samen met de Noordelijke Hoge School te Leeuwarden in het kader van 'innovatie in de zorg' het Talma Lectoraat opgericht. Hiermee wordt een stimulans gegeven aan de kennisontwikkeling binnen de Talma geledingen.

 

   Contact:

   Woon-zorgcentrum Talma Borgh

   Fortlaan 47

   7325 ZE Apeldoorn

   Telefoon: 055-3683683

   E-mail: info@talma-borgh.nl

   Fax: 055-3683788

 

 

 

Links:

Brochure Zorgwoningen

De Goede Woning

Ontmoet elkaar in Apeldoorn

In de buurt Apeldoorn

Veilig Voedsel  

WMO loket Apeldoorn

Woonkeus

Zorgkaart Nederland

 

Links:  

Alzheimer Nederland 

CAK

CIZ

Kiesbeter      

Zorginstituut Nederland

Zorgkantoor

Zorgkompas

Zorgwijzer