Missie en visie

Wij werken vanuit een emancipatorische mensvisie. Dat wil zeggen dat een cliënt wordt gezien als een persoon, die zijn eigen waarden behoudt en die verantwoordelijk blijft voor zijn eigen leven. Dit alles binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Wij leveren 'vraaggestuurde zorg'. De zorgvrager van nu en in de toekomst stelt meer eisen aan kwaliteit van leven.  In het totale woon- ,zorg- en welzijnaanbod zal terdege rekening gehouden worden met keuzevrijheid en keuzemogelijkheid, behoud en bevorderen van zelfstandigheid en mogelijkheden tot maatschappelijke participatie.

Wij leveren 'verantwoorde zorg'. Dat is zorg van goed niveau, die doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht verleend wordt en die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. Hiermee wordt in belangrijke mate bijgedragen aan de kwaliteit van het leven van de cliënt. Verantwoorde zorg dient te voldoen aan beroepsnormen en is gewaarborgd door een kwaliteitssysteem, waarmee op systematische wijze wordt gewerkt.

 

   Contact:

   Woon-zorgcentrum Talma Borgh

   Fortlaan 47

   7325 ZE Apeldoorn

   Telefoon: 055-3683683

   E-mail: info@talma-borgh.nl

   Fax: 055-3683788

 

 

 

Links:

Brochure Zorgwoningen

De Goede Woning

Ontmoet elkaar in Apeldoorn

In de buurt Apeldoorn

Veilig Voedsel  

WMO loket Apeldoorn

Woonkeus

Zorgkaart Nederland

 

Links:  

Alzheimer Nederland 

CAK

CIZ

Kiesbeter      

Zorginstituut Nederland

Zorgkantoor

Zorgkompas

Zorgwijzer