Mantelzorgbeleid

Mantelzorg en familie participatie

 

Een goede relatie tussen onze cliënten, bewoners, mantelzorger(s), vrijwilliger(s) en medewerker(s) van Talma Borgh draagt bij aan het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg. Kwaliteit van leven wordt o.a. bepaald door het hebben van zinvolle relaties. Mantelzorgers maken deel uit van het sociale netwerk van cliënt, bewoners. Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de cliënt, bewoners en verdienen ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van hun zorg- en ondersteuningstaken.

Dit sluit aan bij onze mensvisie namelijk: De cliënt, bewoner wordt beschouwd als een uniek en autonoom persoon, die zelf de grenzen van de zorg- en dienstverlening aangeeft.

Waardigheid en respect zijn sleutelwoorden in de bejegening van bewoners, cliënten, familie, gasten, medewerkers en vrijwilligers.

 

 

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg vindt plaats in de extramurale zorg: het B-, C deel, Woudstaete en wijk. Bij het opstellen van het zorg leef plan zal een van de vragen zijn: wat kan uw mantelzorger voor u betekenen? Wij vinden het belangrijk om dit vast te stellen en te bespreken met de zorgvrager.

Binnen Talma Borgh spreken we ook over familieparticipatie. Hieronder verstaan we het meehelpen door een naaste binnen de zorginstelling. Familieparticipatie is een vorm van mantelzorg die we tegenkomen bij de bewoners van het A- deel en bij de bewoners van de Zonnehoeve.

 

Bij Talma Borgh vinden we het belangrijk dat ondersteuning door mantelzorgers en de werkzaamheden van professionele zorgverleners elkaar aanvullen zodat dit ten goede komt aan zowel de kwaliteit van leven van de cliënt, bewoner, als aan het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg. Ons standpunt is dat medewerkers geen zorg overnemen of behandeling uitvoeren die cliënten, bewoners zelf of met inzet van hun mantelzorgers, ook kunnen uitvoeren.

 

 

De mantelzorger vervult vaak een aantal rollen in het samenspel met de professionals in de zorg:

Samenwerking  :   de mantelzorger als partner in zorg

Ondersteunen   :   de mantelzorger als cliënt

Faciliteren         :   de mantelzorger als persoonlijk betrokkene

Afstemmen       :   de mantelzorger als ervaringsdeskundige

 

De ondersteuning door en het betrekken van mantelzorgers is gebaseerd op het bovenstaande model en begint bij de intake voor de zorgverlening. Dit bestaat uit het afstemmen van de zorg op de behoefte van de cliënt, bewoner en de mantelzorger. Er worden concrete afspraken gemaakt over welke verzorging- en eventueel verpleegtaken de mantelzorger wil en kan uitvoeren. Afspraken en evaluaties worden altijd vastgelegd in het ZorgLeefPlan van de cliënt, bewoner.

 

Meer weten…  Ons beleid rondom Mantelzorg en Familie Participatie is uitgebreid beschreven en vastgelegd in ons kwaliteitssysteem .

 

   Contact:

   Woon-zorgcentrum Talma Borgh

   Fortlaan 47

   7325 ZE Apeldoorn

   Telefoon: 055-3683683

   E-mail: info@talma-borgh.nl

   Fax: 055-3683788

 

 

 

Links:

Brochure Zorgwoningen

De Goede Woning

Ontmoet elkaar in Apeldoorn

In de buurt Apeldoorn

Veilig Voedsel  

WMO loket Apeldoorn

Woonkeus

Zorgkaart Nederland

 

Links:  

Alzheimer Nederland 

CAK

CIZ

Kiesbeter      

Zorginstituut Nederland

Zorgkantoor

Zorgkompas

Zorgwijzer