Folder Zonnehoeve

ZONNEHOEVE

 

De afdeling Zonnehoeve is een voorziening binnen Talma Borgh die ouderen met geronto-psychiatrische problematiek ondersteunt in het dagelijks functioneren.

 

Het zelfstandig functioneren in een eigen woning gaat niet meer. Men ondervindt problemen  met de eigen verzorging en die van de woonomgeving. De oudere heeft moeite met het invullen/structuren van de dag en het onderhouden van contacten in het sociale leven.

 

De kans is groot dat deze ouderen vereenzamen en in een sociaal isolement terechtkomen. Mogelijk verergert hierdoor de problematiek.

 

Wat biedt de afdeling Zonnehoeve:

 

Op de afdeling Zonnehoeve worden zorg en activiteiten aangeboden die:

-       structuur bieden in de dag- en weekindeling van de bewoners;

-       het mogelijk maken dat de oudere zo zelfstandig mogelijk blijft  functioneren;

-       een zinvolle invulling van de dag bieden, waardoor de kwaliteit van het dagelijks bestaan gehandhaafd         blijft, zo mogelijk verbetert;

-       veiligheid en geborgenheid bieden, door middel van activiteiten zowel in groepsverband als individueel;

-       de sociale contacten bevorderen door de oudere zo lang en optimaal mogelijk te betrekken bij de                 omgeving en al die zaken die het eigen leven aangaan.

-       ouderen met psychiatrische problematiek in staat stellen om in een woonzorgcentrum te wonen.

 

 

De medewerkers gaan in op de zorgbehoefte van de oudere, stemmen het dagprogramma af op de mogelijkheden van de bewoners en hebben eveneens  aandacht voor het groepsproces.

 

Mogelijke activiteiten zijn:

-          gezamenlijk koffie en thee drinken;

-          krant lezen;

-          huishoudelijke werkzaamheden;

-          bewegingsactiviteiten;

-          samen er op uit gaan;

-          het onderhouden of vergroten van sociale vaardigheden;

-          individuele en groepsgesprekken;

-          gezamenlijk gebruik van maaltijden;

-          geheugentraining;

-          spel.

-          Stimuleren en ontwikkelen van eigen hobby’s.

 

De afdeling bestaat uit 15 eenpersoonsappartementen en een woonkamer en keuken voor gezamenlijk gebruik. Het is een meerwaarde voor de bewoner om, naast de gezamenlijke activiteiten over zelfstandige woonruimte te beschikken. Hierdoor kan plaatsing in een andere verblijfsvoorziening worden uitgesteld of (indien mogelijk) zelfs worden voorkomen.

 

Wanneer is Zonnehoeve geen optie (meer)? 

 

Als de groepsverzorging binnen de afdeling Zonnehoeve niet (meer) aansluit op de specifieke zorgbehoeften van de oudere. 

 

Meer informatie:

 

Adresgegevens:

 

Talma Borgh

Afdeling Zonnehoeve

Fortlaan 47

7325 ZE Apeldoorn

 

Telefoon (055) 3 683 683

E-mail info@talma-borgh.nl

 

   Contact:

   Woon-zorgcentrum Talma Borgh

   Fortlaan 47

   7325 ZE Apeldoorn

   Telefoon: 055-3683683

   E-mail: info@talma-borgh.nl

   Fax: 055-3683788

 

 

 

Links:

Brochure Zorgwoningen

De Goede Woning

Ontmoet elkaar in Apeldoorn

In de buurt Apeldoorn

Veilig Voedsel  

WMO loket Apeldoorn

Woonkeus

Zorgkaart Nederland

 

Links:  

Alzheimer Nederland 

CAK

CIZ

Kiesbeter      

Zorginstituut Nederland

Zorgkantoor

Zorgkompas

Zorgwijzer