Folder Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent?

Onze medewerkers zetten zich volledig in voor een hoge mate van kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Ze doen dat met kennis van zaken, vol enthousiasme en in overleg en in samenwerking met u. Goede zorg staat voorop, zodat u tevreden bent.

 

Er kunnen situaties zijn waarin u ontevreden of boos bent en uw vertrouwen in de hulpverlener/ medewerker aangetast is. U kunt dan terecht bij de medewerker over wie u niet tevreden bent en/of met diens leidinggevende. Het bespreken van uw onvrede kan in veel gevallen al voldoende zijn om elkaar te begrijpen en een oplossing te vinden. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon voor cliënten, bewoners, de heer G. Swagemakers:

Frederikslaan 20

7316 DP te Apeldoorn

Telefoon: 055 - 8800623

@-mail:guussw@online.nl

De vertrouwenspersoon ondersteunt u als bewoner bijvoorbeeld bij het voeren een gesprek of bij het formuleren en indienen van een klacht.

 

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die direct belang heeft bij de ontvangen zorg of dienst kan een klacht indienen. Naast de cliënt zelf kunnen dit bijvoorbeeld ook de partner, naaste familie of vertegenwoordiger van de cliënt/ bewoner zijn of een nabestaande.

 

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij ons klachtenmeldpunt via een brief:

Klachtenmeldpunt Talma Borgh

Fortlaan 47

7325 ZE APELDOORN of per e-mail: klachtenmeldpunt@talma-borgh.nl

 

Gang van zaken na ontvangst van uw klacht

De directie of klachtenfunctionaris neemt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact op met u en met de aangeklaagde.

 

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris van woon- zorgcentrum Talma Borgh is de heer K. Boogaard. Hij is niet in dienst van woon- zorgcentrum Talma Borgh en is door de Cliëntenraad voorgedragen.

De werkzaamheden van de klachtenfunctionaris zijn erop gericht om een duurzame oplossing van de onvrede te vinden en de relatie tussen u en de medewerker te herstellen. De klachtenfunctionaris heeft een bemiddelende en adviserende rol.

 

Geschillencommissie

Wanneer een klacht, na behandeling door de klachtenfunctionaris, niet naar uw tevredenheid is opgelost en u hierin niet berust, is sprake van een geschil. U kan dan het geschil voorleggen aan de geschillencommissie. www.degeschillencommissie.nl. Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag. Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

 

Kosten

De klachtenprocedure is gratis.

 

Meer informatie

Talma-Borgh hanteert een klachtenregeling. In deze folder wordt deze regeling beknopt beschreven. Op de website kunt u de volledige regeling lezen. U kunt deze ook opvragen bij de receptie.

 

   Contact:

   Woon-zorgcentrum Talma Borgh

   Fortlaan 47

   7325 ZE Apeldoorn

   Telefoon: 055-3683683

   E-mail: info@talma-borgh.nl

   Fax: 055-3683788

 

 

 

Links:

Brochure Zorgwoningen

De Goede Woning

Ontmoet elkaar in Apeldoorn

In de buurt Apeldoorn

Veilig Voedsel  

WMO loket Apeldoorn

Woonkeus

Zorgkaart Nederland

 

Links:  

Alzheimer Nederland 

CAK

CIZ

Kiesbeter      

Zorginstituut Nederland

Zorgkantoor

Zorgkompas

Zorgwijzer