Folder Groepsverzorging

Groepsverzorging 't Wolthuys

 

Groepsverzorging ’t Wolthuys is een voorziening binnen Talma Borgh die ouderen ondersteunt in het dagelijks functioneren.

 

Groepsverzorging is bedoeld voor ouderen met psychogeriatrische problemen (geheugenverlies).

 

Het zelfstandig functioneren in eigen woning of appartement gaat niet goed meer. Er zijn toenemende problemen rondom de eigen verzorging en het gevoel voor tijd en plaats verminderen.

De ouderen hebben moeite met het invullen van de dag en ook de vergeetachtigheid levert problemen op. De zelfredzaamheid vermindert.

De kans is groot dat deze ouderen vereenzamen en in een sociaal isolement terechtkomen.

 

Wat biedt de groepsverzorging?

 

Binnen de groeps- dagverzorging worden activiteiten aangeboden die:

-       structuur bieden in de dag- en weekindeling;

-       het mogelijk maken dat de oudere zo zelfstandig mogelijk blijft functioneren;

-       een zinvolle invulling van de dag bieden, waardoor de kwaliteit van het dagelijks bestaan gehandhaafd blijft, zo mogelijk verbetert;

-       veiligheid en geborgenheid bieden door middel van activiteiten zowel in groepsverband als individueel;

-       de sociale contacten bevorderen door de oudere zo lang en optimaal mogelijk te betrekken bij de omgeving en al die zaken die het eigen leven aangaan.

 

Hierdoor kan overplaatsing naar een andere verblijfsvoorziening worden uitgesteld of (indien mogelijk) zelfs worden voorkomen.

 

De medewerkers gaan in op de zorgbehoefte van de oudere en stemmen het dagprogramma af op de mogelijkheden van de deelnemers. Zij hebben eveneens aandacht voor het groepsproces.

 

Mogelijke activiteiten zijn:

 

-       gezamenlijk koffie en thee drinken;

-       krant lezen;

-       huishoudelijke werkzaamheden;

-       bewegingsactiviteiten;

-       samen er op uit gaan;

-       het onderhouden of vergroten van sociale vaardigheden;

-       individuele en groepsgesprekken;

-       gezamenlijk gebruik van de maaltijden;

-       geheugentraining.

 

De groep bestaat per dagdeel uit maximaal 14 ouderen.

 

Wanneer is groepsverzorging geen optie meer?

Als de groepsverzorging niet meer aansluit op de zorgbehoeften van de oudere of indien 1-op-1 begeleiding nodig is.

 

 

Meer informatie:

 

Openingstijden:

 

09.00 – 19.00 uur

De openingstijden van de groeps- dagverzorging mogen geen belemmering zijn om een bezoek te brengen aan uw familielid. U kunt uw familielid altijd bezoeken en/ of meenemen naar diens eigen woning of appartement.

 

Adresgegevens:

 

Talma Borgh

Fortlaan 47

7325 ZE Apeldoorn

 

Telefoon (055) 3 683 683

E-mail info@talma-borgh.nl

 

   Contact:

   Woon-zorgcentrum Talma Borgh

   Fortlaan 47

   7325 ZE Apeldoorn

   Telefoon: 055-3683683

   E-mail: info@talma-borgh.nl

   Fax: 055-3683788

 

 

 

Links:

Brochure Zorgwoningen

De Goede Woning

Ontmoet elkaar in Apeldoorn

In de buurt Apeldoorn

Veilig Voedsel  

WMO loket Apeldoorn

Woonkeus

Zorgkaart Nederland

 

Links:  

Alzheimer Nederland 

CAK

CIZ

Kiesbeter      

Zorginstituut Nederland

Zorgkantoor

Zorgkompas

Zorgwijzer